Tlf: 23 905 205

Follow Us on

Trygderefusjon

Alle kiropraktorpasienter kan få støtte til inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Bruker du en kiropraktor med direkteoppgjørsavtale med HELFO, har du allerede fått den stønaden du har krav på når du betaler regningen hos kiropraktoren. Kiropraktoren fastsetter selv pris på sine tjenester. Det betyr at stønaden HELFO gir, bare dekker en del av dine totale kostnader. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen.

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettighet. Stønaden er 133 kroner for førstegangsundersøkelse og 64 kroner per behandling opptil fjorten behandlinger per år. Stønad gis uavhengig av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege.

For mer informasjon se www.helfo.no