Tlf: 23 905 205

Follow Us on

Sykemelding og spesialist henvisning

Kiropraktoren kan:

  • Undersøke og diagnostisere
  • henvise til legespesialist og fysioterapeut ved behov
  • henvise til røntgen, CT, MR, ultralyd og andre undersøkelser ved behov
  • Gir råd , veiledning og informasjon for å mestre og forebygge plager
  • kan sykmelde inntil 12 uker