Hva er fysioterapi?

Bevegelse står sentralt i fysioterapien

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste innenfor kommunehelsetjenesten, og i Norge kreves en autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut. Fyisoterapeuter er underlagt helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og til enhver tid holde seg faglig oppdatert. Utdannelsen i Norge er fireårig, og gir en bachelorgrad. Det siste året er obligatorisk turnustjeneste fordelt på sykehus og i kommunen.

Bevegelse står sentralt i fysioterapien. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende i forhold til funksjonstap i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen består av manuelle teknikker, øvelsesterapi, veiledning og i noen tilfeller bruk av behandlingsverktøy, som for eksempel laser eller – trykkbølgebehandling.

Fysioterapiens historie startet i Kina ca 2500 f.Kr, hvor fysisk behandling og massasje ble brukt som behandlingsform. Den moderne utøvelsen av fysioterapi som vi kjenner til i dag ble utviklet i London i 1896, hvor pasienter fikk jevnlig massasje med det formål å opprettholde muskelfunksjon og mobilitet. Etter dette har faget vokst til å bli en vitenskap og en egen utdannelse.